Een (t)huis...

Stichting BRON van HOOP is een opvanghuis/woongemeenschap voor vrouwen en kinderen en biedt onderdak in de breedste zin van het woord. Bent u op zoek naar logeer- tijdelijke woonruimte voor uzelf en/of uw kinderen of wilt u er gewoon even tussenuit? Dan is wonen/logeren bij Stichting BRON van HOOP wellicht iets voor u!

Wij bieden plaats aan:

- vrouwen die er even tussenuit willen voor een time-out
- vrouwen met (lichte) psychosociale problemen
- moeders die hulp nodig hebben bij het opvoeden van hun kinderen
- (oudere) vrouwen die moeite hebben met het alleen-wonen
- vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld
- zwangere (tiener)moeders
- ex-asielzoeksters die graag willen integreren in de Nederlandse maatschappij
- vrouwen die willen re-integreren in de maatschappij na een periode van detentie of opname in de psychiatrie
- of.....

Voor wie?

Wij accepteren vrouwen van alle leeftijden. Het maakt niet uit of een vrouw jong is of oud. Wel maken we bij kinderen onderscheid tussen meisjes en jongens. Meisjes zijn van alle leeftijden welkom. Jongens zijn tot 12 jaar van harte welkom.

Stichting BRON van HOOP heeft een christelijke identiteit. Wij bieden plaats aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging, etnische afkomst of sociale achtergrond van de hulpvraagster, op voorwaarde dat deze identiteit gerespecteerd wordt.

Vrouwen die uit een situatie met huiselijk geweld komen bieden wij een veilig onderkomen. Wij zijn erop ingericht om voldoende bescherming te bieden tegen agressieve (ex-)partners. Zo is bijvoorbeeld ons adres niet makkelijk te vinden op internet.

Voor wie niet?

Jongens ouder dan 12 jaar en mannen.

Om de veiligheid van alle bewoonsters (en de kinderen in het bijzonder) te garanderen, biedt Stichting BRON van HOOP geen plaats aan vrouwen die actief drugs of alcohol gebruiken. Vrouwen die actief drugs of alcohol gebruiken verwijzen wij door naar andere instanties.

Ook als er sprake is van zeer zware psychiatrische problematiek verwijzen wij door naar een andere instantie.

Contact

Heeft u nog vragen? Wilt u contact opnemen? Dat kan.

U kunt ons bereiken op:

info@bronvanhoop.org
06-28937930

Fiscaal aantrekkelijk schenken.

Wanneer u geeft en u de schenking fiscaal aftrekbaar wilt maken kunt u uw gift overmaken via stichting Elia.

Stichting Elia uit Terneuzen draagt Bron van Hoop een warm hart toe.
Zij ziet in de Bron van Hoop een levend getuigenis van de Here Jezus in de hulp, welke Bron van Hoop verstrekt aan vrouwen in nood.
Stichting Elia steunt daarom Bron van Hoop moreel en financieel.
Als u Bron van Hoop naast uw gebeden ook financieel wilt ondersteunen dan vragen wij u uw gift over te maken op rekeningnummer NL53INGB0004382399 ten name van stichting Elia onder vermelding van “ondersteuning Bron van Hoop”.

Stichting Elia is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) onder nummer 8153 25 149.
Uw giten zijn aftrekbaar in uw aangiftebiljet Inkomstenbelasting. Aanvullende informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

Een kijkje in en om het huis

Rondom het huis zijn verschillende mooie tuinen. Zo is er een groente tuin, een speeltuin, houden we kippen en groeit er van alles. Van bramen en aardbeien tot wel 20 verschillende fruitbomen.

Bron van Hoop

Onze vrijwilligers zijn actief in de omgeving.

Bron van Hoop

Een dagje uit met de kinderen.

Bron van Hoop

Lekker creatief bezig zijn.

Bron van Hoop

Altijd vrolijk