BRON van HOOP
Bruist van Het Leven!

Stichting BRON van HOOP is een opvanghuis/woongemeenschap voor vrouwen, kinderen en gezinnen. Zij biedt onderdak in de breedste zin van het woord. Bent u op zoek naar logeer- tijdelijke woonruimte voor uzelf en/of uw kinderen of wilt u er gewoon even tussenuit? Dan is wonen/logeren bij Stichting BRON van HOOP wellicht iets voor u!

Een pastoraal thuis in Terneuzen

Stichting BRON van HOOP is een plaats waar mensen die op zoek zijn naar God tijdelijk of voor langere tijd kunnen zijn. Met elkaar zoeken wij God, JAHWEH en Zijn Zoon Jezus Christus, door de Heilige Geest.
Daarnaast bieden we een woonplaats voor vrouwen, moeders met of zonder kinderen, anderen die op zoek zijn naar hun weg met God.
Praktisch doen wij dat onder andere door het organiseren van vele activiteiten zoals: huiskring, koffiemomenten, kookactiveiteiten, aanbiddingsavonden.
We bieden ruimte voor seminars, conferenties, studies etc. Wij staan voor dat onze gasten een reguliere baan hebben, de georganiseerde activiteiten zullen dan ook zoveel mogelijk buiten reguliere werktijden gehouden worden, zodat het een het andere niet uitsluit.
Door het bieden van een breed scala aan mogelijkheden en activiteiten, bereiken we een grote groep mensen, uit alle lagen van de samenleving. Door een sociaal netwerk te vormen met elkaar, creëren we een steun- en vangnet voor moeilijke momenten waarop dit nodig is.

Het verblijf bij Stichting (T-)huis BRON van HOOP is in eerste instantie op logeerbasis. In sommige gevallen zal er een wens zijn om van woonplaats te veranderen. Samen met het netwerk zullen we kijken voor elke gast wat een wenselijke oplossing is.

Wie binnen Stichting (T-)huis BRON van HOOP verblijft, geeft daarmee aan dat hij/zij zich schaart onder de aanwijzingen van de leiding, medewerkers. Uiteraard is men vrij om te kiezen met welke activiteiten men mee doet, een kerk bezoekt of niet, en welke kerk dat dan zou zijn etc . Wij dringen geen manier van geloven op, het is juist onze bedoeling dat iedereen vrij is om God te volgen, zonder menselijke tradities of religie en vanuit een persoonlijke relatie met Jezus op zoek gaat naar hun identiteit. Wij dienen slechts als wegwijzers om te helpen om het unieke plan van God voor ieders leven te ontdekken.

Natuurlijk is er een bijbels kader waarbinnen die vrijheid geldt, deze vrijheid is nooit een aanleiding tot losbandigheid.

Wij stimuleren de moeders om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en haar eigen verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk te nemen. Als dat even niet lukt kan de begeleiding de zorg voor de kinderen zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is, ondersteunen. Aanwijzingen die gegeven worden moeten zoveel mogelijk nageleefd worden..

Wij faciliteren diverse activiteiten:

- (kinder- ) feestjes, kampen, speelmiddagen, recepties, (buurt-) barbecue, thuis afgehaald maaltijden, Bijbelstudies, congressen, bruilofts-recepties etc.)
- Gemeenschapsruimte, ontmoetingscentrum
- Opvang van onder andere vrouwen met of zonder kinderen in crisissituaties in veilige omgeving (zoveel mogelijk in samenwerking met het(gezonde deel van het ) bestaande netwerk), re-integratie in de maatschappij
- Netwerk vormen met andere gelovigen in Zeeuws-Vlaanderen, onder andere door huiskringen
- Wij willen helpen om jouw gaven en talenten te ontdekken en ontwikkelen en daardoor jouw plek te vinden in Het Lichaam van Christus

Op het terrein zijn een grote, omheinde speelvoorziening voor de kinderen, er is een ruime tuin met groentetuin en fruitgaard.
Wil je deel uitmaken van een groter geheel, informeer naar de mogelijkheid om betrokken te raken bij BRON van HOOP


Samen leven met andere Christenen om met elkaar God te zoeken, Zijn Wil voor jouw en ons leven te vinden en daardoor tot herstel komen is de visie die wij willen uitleven.

Steun ons!

Voor het opvangen van mensen in nood, eten & drinken, een warme douche en een bed is geld nodig.
Ook bij stichting Bron van Hoop komen elke maand facturen binnen zoals bij elke huishouden. Deze moeten natuurlijk ook betaald worden zodat wij ons werk kunnen blijven doen. Wit u ons helpen bij dit werk?

U kunt uw gift overmaken naar:

IBAN: NL32ABNA0407910786
tnv: St. Oogstarbeiders
ovv BRON van HOOP

Vrijwilligers

Natuurlijk is er zoals in elk huis ook bij Bron van Hoop een hoop werk te doen. Of het nu gaat om koken, de afwas of het voeren van de kippen, elke dag mogen dit soort dingen gedaan worden.
Dit is natuurlijk een taak voor de bewoners maar ook bij dit soort zaken zijn vrijwilligers van harte welkom.
Ook voor hulp bij het koken, afwassen of om gezellig koffie te drinken en mee te eten bent u van harte welkom.
Zou u Bron van Hoop een paar uur per weerk willen ondersteunen met uw tijd? Stuur gerust een berichtje!

Stageplaats

Bron van Hoop biedt ook een plaats voor je stage!
We hebben op verschillende niveaus een plek waar je praktijkervaring op kunt doen.
Wil je een zinvolle stage lopen in een uitdagende omgeving? We zijn voor verschillende opleidingen erkend als stagebedrijf.

Informeer naar de mogelijkheden. Kenwerk sbb

Contact

Wij geloven:

- Dat Jezus Christus de opgestane Zoon van de God van Israël is en dat Hij Leeft
- Dat de bijbel het door GOD gegeven Woord is, onfeilbaar waar, onverbrekelijk en onveranderlijk
- Dat genezing en bevrijding komen door de Heilige Geest die werkt door ons geloof, gebed en handoplegging op Gods tijd
- dat door te leven in Het Licht zal de duisternis wijken
- In de realiteit van de geestelijke wereld
- Dat zorg voor armen, weduwen en wezen de ware Godsdienst is
- Dat iedereen talenten heeft en dat door die te ontwikkelen jouw leven meer vreugde en betekenis zal geven.
- DAT WIJ MEER DAN OVERWINNAARS ZIJN DOOR JEZUS ONZE HEER!

Onze sponsors

Wilt u ons ook steunen en met uw logo op deze pagina? Neem dan contact met ons op!