Opvang

Stichting BRON van HOOP is een opvanghuis/woongemeenschap voor vrouwen en kinderen en biedt onderdak in de breedste zin van het woord. Bent u op zoek naar opvang, logeer-, tijdelijke woonruimte voor uzelf en/of uw kinderen of wilt moet u tijdelijk uit de huidige situatie? Dan is wonen of logeren bij Stichting BRON van HOOP een goede optie!

Huis

Wij bieden plaats aan

* Vrouwen en kinderen in nood
* vrouwen die er even tussenuit willen voor een time-out
* vrouwen met (lichte) psychosociale problemen
* (oudere) vrouwen die moeite hebben met het alleen-wonen
* vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld
* zwangere (tiener)moeders
* ex-asielzoeksters die graag willen integreren in de Nederlandse maatschappij
* vrouwen die willen re-integreren in de maatschappij na een periode van detentie of opname in de psychiatrie
* of.....

vrouw

Voor wie?

Wij accepteren vrouwen van alle leeftijden. Het maakt niet uit of je jong of ouder bent.

Stichting BRON van HOOP heeft een christelijke identiteit. Wij bieden plaats aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging, etnische afkomst of sociale achtergrond van de hulpvrager, op voorwaarde dat de identiteit van het huis en de andere bewoners gerespecteerd wordt.

Vrouwen die uit een situatie met huiselijk geweld komen bieden wij een veilig onderkomen. Wij zijn erop ingericht om voldoende bescherming te bieden tegen agressieve (ex-)partners. Zo is bijvoorbeeld onze voordeur altijd gesloten en wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd "deurprotocol".

brug

Voor wie niet?

Om de veiligheid van alle bewoners (en de kinderen in het bijzonder) te garanderen, biedt Stichting BRON van HOOP geen plaats aan personen die actief drugs of alcohol gebruiken. Mensen die actief drugs of alcohol gebruiken verwijzen wij door naar andere instanties.

Ook als er sprake is van zeer zware psychiatrische problematiek verwijzen wij door naar een andere instantie.

Wanneer er sprake is van wangedrag, fysiek of verbaal geweld, gebruik van drank of drugs of het ontwrichten van de normale dagelijkse gang van zaken binnen de stichting wordt de persoon in kwestie met onmiddelijke ingang verwijderd.

- Protocol -

Aanmeldprocedure
Over het algemeen begint het contact met een hulpvraag. Deze kan komen vanuit gemeenten in heel Nederland, de naaste omgeving of de persoon in kwestie zelf. Bij de aanvraag worden er een aantal zaken besproken. Is er ruimte, hoe worden de financiele zaken geregeld, welke termijn is er van toepassing op het verblijf? Deze aanvraag hoeft vanuit de stichting niet lang te duren. Een voorlopig positief verblijfsadvies kan vaak al binnen enkele minuten gegeven worden.
Eventueel volgt daarna een intake gesprek. Een inleidend kennismakingsgesprek om een beeld te krijgen van de praktische hulpvraag en om te verifiëren dat de dame in kwestie ook daadwerkelijk geholpen kan worden binnen het kader van de stichting.

Logeren
Voor de eerste periode zal er in de meeste gevallen een logeercontract worden aangeboden. Dit logeercontract is er om aan elkaar te wennen en kan van beide kanten opgezegd worden zonder opzegtermijn. Dit logeercontract kan zeer handig zijn bij een kort verblijf of wanneer Bron van Hoop als tijdelijk logeeradres gebruikt wordt.
Wanneer het de bedoeling is voor langere tijd te wonen bij de stichting, wordt er na de logeerperiode en in onderling overleg een pastoraal zorgcontract door de stichting aangeboden.

Wonen
Met dit pastoraal zorgcontract kunt u zich inschrijven bij de gemeente en heeft u een echt post-, c.q. woonadres (wanneer dit voor u van toepassing is). Dit contract is in beginsel voor 3 maanden maar wordt, in overleg, meestal verlengt voor zo lang als nodig is.

Elke week vinden er gesprekken plaats om de gang van zaken binnen het huis en de zakelijke kant rondom het verblijf te blijven monitoren.

koffer

Particuliere hulpvraag

Ben je zelf (met spoed) op zoek naar een verblijfsplaats voor korte of langere tijd dan begin je met een e-mailtje of belletje.
Je kunt aangeven wat je nodig hebt en je zult waarschijnlijk ook gelijk een afspraak willen maken voor een intake gesprek. Dit intakegesprek vindt plaats met de vaste mensen uit ons team.
Tijdens een intakegesprek doe je je verhaal en stellen we je een aantal vragen. Ook maken we een inschatting van wat je nodig hebt en wat de eventuele vervolgstappen zijn. Vaak hebben we direct een kamer voor je beschikbaar en kun je je koffers al uitpakken.

Tijdens je verblijf zullen we elke week een gesprek met je plannen en de lopende zaken doornemen en je waar nodig helpen. De intentie is altijd dat je zelfstandig dingen doet, maar je hulp kunt vragen waar nodig. De wekelijkse gesprekken helpen erg goed voor mensen die moeite hebben met hulp vragen of wanneer er wat hulp nodig is bij het begrijpen van de Nederlandse taal.

Overheid

Aanvraag vanuit de overheid

Wij hebben verschillende contacten met gemeenten in Nederland.

Soms kan een persoon met hulpvraag aan de balie komen waarvoor op dat moment geen plaats in de Maatschappelijke Opvang beschikbaar is.
Als gemeente kunt u besluiten om uw client tijdelijk bij Bron van Hoop te laten verblijven met inachtneming van de wet basisregistratie.
Vaak wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid een inwoner voor enige tijd op een ander adres te laten verblijven dan waarop deze is ingeschreven. Dit geeft dan voldoende tijd een meer permanente oplossing te creëren.

Op deze manier heeft stichting Bron van Hoop al meerdere malen mogen dienen als tussentijds station voor gezinnen in nood.

Hulpverlening

Aanvraag vanuit de hulpverlening

Bij afsluiting van bijvoorbeeld detentie of opname is er bij stichting Bron van Hoop de keuze om iemand voor korte of langere tijd begeleid te laten wonen.
Ook wanneer een client noodgedwongen op een wachtlijst staat voor een woning of behandeling, is het mogelijk voor of na de opname een tijdelijk huis te vinden bij de stichting.

Op deze wijze hebben al meerdere mensen een tijdelijk thuis gevonden bij ons in een moeilijke situatie, waarna zij verder zijn geholpen of zelfstandig zijn gaan wonen.

- Verblijf -

Het verblijf bij Bron van Hoop lijkt zoveel mogelijk op een normaal huishouden. Er is een gemeenschappelijke keuken, woonkamer, eetkamer en iedereen heeft een eigen slaapkamer met wastafel en vaste kledingkast en maakt gebruik van gemeenschappelijke douches en toiletten.
Er is een corveerooster en er wordt ombeurten gekookt, afgewassen en gebruik gemaakt van wasmachine en droger.
De bedoeling is zoveel mogelijk zelfstandig maar ook samen te leven in het huis.

Elke kamer is naar behoefte voorzien van een bed en eventueel een kinderledikantje. Ook een televisie of bijboorbeeld bureau is aanwezig wanneer gewenst. Bij aanvang van verblijf wordt er, na overleg van de sleutelborg, de sleutel van de kamer overhandigd zodat deze altijd netjes af te sluiten is.
De algehele leiding is in handen van het dagelijks team, welke bijstuurt waar nodig en 24uur per dag aanwezig is als aanspreekpunt.