Opvang

Wij bieden een tijdelijk verblijf aan vrouwen en vrouwen met kinderen in nood. Daarbij bedoelen we “nood” in de breedste zin van het woord. Het kan bijvoorbeeld gaan om vrouwen die acuut een veilige opvangplek nodig hebben omdat ze zich in een (gewelddadige) crisissituatie bevinden, maar het kan ook gaan om heel andere situaties.

Wij bieden plaats aan vrouwen, ongeacht de levensovertuiging, etnische afkomst of culturele achtergrond van de hulpvrager, op voorwaarde dat de christelijke identiteit van het huis gerespecteerd wordt.

Huis

Wij bieden plaats aan

* Vrouwen en kinderen in nood
* vrouwen die er even tussenuit willen voor een time-out
* vrouwen met (lichte) psychosociale problemen
* (oudere) vrouwen die moeite hebben met het alleen-wonen
* vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld
* zwangere (tiener)moeders
* ex-asielzoeksters die graag willen integreren in de Nederlandse maatschappij
* vrouwen die willen re-integreren in de maatschappij na een periode van detentie of opname in de psychiatrie
* of.....

vrouw

Voor wie?

Wij accepteren vrouwen van alle leeftijden. Het maakt niet uit of je jong of ouder bent.

Stichting BRON van HOOP heeft een christelijke identiteit. Wij bieden plaats aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging, etnische afkomst of sociale achtergrond van de hulpvrager, op voorwaarde dat de identiteit van het huis en de andere bewoners gerespecteerd wordt.

Vrouwen die uit een situatie met huiselijk geweld komen bieden wij een veilig onderkomen. Wij zijn erop ingericht om voldoende bescherming te bieden tegen agressieve (ex-)partners. Zo is bijvoorbeeld onze voordeur altijd gesloten en wordt er gebruik gemaakt van een zogenaamd "deurprotocol".

brug

Wij bieden geen plaats aan:

- mannen (voor jongens geldt een maximumleeftijd van 12 jaar)
- vrouwen met zware psychische problematiek
- vrouwen met een actieve alcohol of drugsverslaving
- huisdieren

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op via telefoonnummer 06- 289 379 30.

U kunt ons ook bereiken via emailadres: info@bronvanhoop.org

- Protocol -

Aanmeldprocedure
In geval van acute crisis of een noodsituatie die niet kan wachten, kunt u uw hulpvraag het beste stellen via telefoonnummer 06- 289 379 30.

Voor minder acute vragen kunt u ons ook via email bereiken op info@bronvanhoop.org

De hulpvraag kan komen van de vrouw in kwestie zelf, maar ook uit de omgeving van iemand of vanuit gemeenten/hulpverleners. In het eerste contact met ons worden een aantal zaken besproken, zoals:

- Is er momenteel ruimte bij Stichting Bron van Hoop?
- Hoe is de huidige situatie van de betreffende vrouw? Is er sprake van (acuut) gevaar of geweld?
- Is er sprake van een alcohol- of drugsverslaving?
- Is er sprake van (ernstige) psychische of lichamelijke problematiek?
- Is er sprake van huiselijk geweld en heeft u veilige opvang nodig of een beschermde woonplek?
- Zijn er kinderen bij betrokken?
- Zijn er voldoende financiële middelen om het verblijf bij Stichting Bron van Hoop te kunnen betalen?
- Wat is de verwachte duur van het verblijf?
- …??....

Vaak kunnen we tijdens zo’n eerste contactmoment al redelijk snel zeggen of wij voor de vrouw in kwestie mogelijkheden zien binnen Stichting Bron van Hoop of niet. Aan de hand daarvan maken we verdere afspraken. In geval van acute crisis kunnen we in sommige gevallen meteen een datum/tijd van aankomst afspreken.

Na daadwerkelijke aankomst volgen er gesprekken om elkaar beter te leren kennen en om de betreffende kwestie beter in beeld te krijgen. Daarbij willen we graag kijken óf en op welke manier wij als stichting eventueel mee kunnen denken/helpen om de huidige situatie van de vrouw (en kinderen) te verbeteren.

Een verblijf bij Stichting Bron van Hoop start altijd met een “logeercontract”. Een logeercontract is van beide kanten per dag opzegbaar, zonder opzegtermijn. Op die manier kunnen beide partijen bepalen of Stichting Bron van Hoop in deze kwestie een passende verblijfplaats is of niet.

Mocht de vrouw in kwestie graag voor langere tijd bij Stichting Bron van Hoop willen verblijven, dan kan de stichting tijdens de logeerperiode een vervolgcontract aanbieden, namelijk een “pastoraal zorgcontract”. Met dit “pastoraal zorgcontract” kan de vrouw zich (in de meeste gevallen) inschrijven bij de gemeente en heeft de vrouw (over het algemeen genomen) daarmee een officieel post- en woonadres. Het eerste “pastoraal zorgcontract” is voor 3 maanden, het daaropvolgende 6 maanden al naar gelang uw situatie.

koffer

Particuliere hulpvraag

Ben je zelf (met spoed) op zoek naar een verblijfsplaats voor korte of langere tijd dan begin je met een e-mailtje of belletje.
Je kunt aangeven wat je nodig hebt en je zult waarschijnlijk ook gelijk een afspraak willen maken voor een intake gesprek. Dit intakegesprek vindt plaats met de vaste mensen uit ons team.
Tijdens een intakegesprek doe je je verhaal en stellen we je een aantal vragen. Ook maken we een inschatting van wat je nodig hebt en wat de eventuele vervolgstappen zijn. Vaak hebben we direct een kamer voor je beschikbaar en kun je je koffers al uitpakken.

Tijdens je verblijf zullen we elke week een gesprek met je plannen en de lopende zaken doornemen en je waar nodig helpen. De intentie is altijd dat je zelfstandig dingen doet, maar je hulp kunt vragen waar nodig. De wekelijkse gesprekken helpen erg goed voor mensen die moeite hebben met hulp vragen of wanneer er wat hulp nodig is bij het begrijpen van de Nederlandse taal.

Overheid

Aanvraag vanuit de overheid

Wij krijgen regelmatig aanvragen vanuit diverse gemeenten in heel Nederland, die te maken hebben met plaatsgebrek in hun Maatschappelijke Opvang. Heeft u als gemeente een hulpvraag van een vrouw en is er bij u in de gemeente op dit moment geen mogelijkheid voor opvang? U kunt dan in overleg met ons besluiten om de vrouw tijdelijk bij Stichting Bron van Hoop te laten verblijven, met inachtneming van de Wet Basisregistratie. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de mogelijkheid een inwoner voor enige tijd op een ander adres te laten verblijven dan waarop deze officieel staat ingeschreven. Deze constructie kan de gemeente tijd geven om een meer permanente oplossing te bedenken.

Hulpverlening

Aanvraag vanuit de hulpverlening

Ook wanneer een vrouw (acuut) onderdak nodig heeft maar de wachttijd voor een woning te lang is, kan Stichting Bron van Hoop mogelijk (tijdelijk) onderdak bieden.

Ook gebeurt het soms binnen de hulpverlening dat een periode van opname in principe afgesloten kan worden, maar dat er nog geen vervolg verblijfplaats gevonden is. In zo’n geval kunt u altijd contact met ons opnemen en kunnen we de mogelijkheden voor een verblijf bij Stichting Bron van Hoop bespreken.

- Verblijf -

Als je tijdelijk bij Stichting Bron van Hoop verblijft, krijg je een eigen slaapkamer met wastafel en kledingkast (of je deelt de kamer met je kinderen). Toiletten, douches, keuken, eetkamer en woonkamer zijn er voor gemeenschappelijk gebruik.

Daarbij is iedereen zelf verantwoordelijk voor het (goed) schoonhouden van de eigen slaapkamer. Voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten wordt een corveerooster gebruikt, zodat de taken goed verdeeld worden, afhankelijk van ieders situatie. Ook het gebruik van de wasmachine en wasdroger wordt ingedeeld door middel van een rooster.

Eten en drinken is altijd bij het verblijf inbegrepen. De voedingsmiddelen en benodigde middelen om te koken worden u aangeboden door Stichting Bron van Hoop, maar u bent wel zelf verantwoordelijk voor het bereiden van uw maaltijden.

De algehele leiding is in handen van het dagelijks team (Frank van Veen woont met zijn gezin permanent in het gebouw). Zij zijn er om de gang van zaken in huis soepel te laten verlopen en fungeren als aanspreekpunt. Het dagelijks team is zoveel mogelijk aanwezig, maar kan niet de garantie bieden 24/7 beschikbaar te zijn. Enige mate van zelfstandigheid is dus een vereiste om bij Stichting Bron van Hoop te kunnen wonen.